Søk
  • Frode Frisvoll

Fire kompetanser du trenger idag

En veldig bra artikkel om hvilke kompetanser som er helt nødvendig fremover. En bra komplementering til 21st century skills.


1. Forretningsans

2. Grunder holdninger

3. Bunnlinjefokus

4. Etisk intelligens

1 visning

© 2018 produsert av Frode Frisvoll